PN-EN ISO/IEC 17021-2:2019-03 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono dodatkowe wymagania dotyczące kompetencji personelu zaangażowanego w proces auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego (EMS) oraz uzupełniono istniejące wymagania podane w ISO/IEC 17021-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17021-2:2019-03 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 2: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego
Data publikacji 16-05-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 270, Zarządzania Środowiskowego
Wprowadza EN ISO/IEC 17021-2:2018 [IDT], ISO/IEC 17021-2:2016 [IDT]
Zastępuje PN-ISO/IEC 17021-2:2018-05 - wersja polska, PN-ISO/IEC 17021-2:2018-05 - wersja angielska
ICS 03.120.20