PN-EN ISO/IEC 17021-3:2019-03 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością

Zakres

W niniejszym dokumencie określono dodatkowe wymagania dotyczące kompetencji personelu zaangażowanego w proces auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) i uzupełniono istniejące wymagania podane w ISO/IEC 17021-1. UWAGA Niniejszy dokument ma zastosowanie w auditowaniu i certyfikacji QMS bazujących na ISO 9001. Może być także wykorzystany w innych zastosowaniach QMS

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17021-3:2019-03 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością
Data publikacji 25-04-2019
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17021-3:2018 [IDT], ISO/IEC 17021-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ISO/IEC 17021-3:2018-05 - wersja angielska, PN-ISO/IEC 17021-3:2018-05 - wersja polska
ICS 03.120.20