PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 1: Wymagania

Zakres

W niniejszej części normy ISO/IEC 17021 przedstawiono zasady i wymagania dotyczące kompetencji, spójności i bezstronności jednostek prowadzących audity i certyfikację wszystkich rodzajów systemów zarządzania.
Jednostki certyfikujące, działające zgodnie z niniejszą częścią ISO/IEC 17021, nie muszą oferować certyfikacji wszystkich rodzajów systemów zarządzania.
Certyfikacja systemów zarządzania jest działalnością polegającą na ocenie zgodności przez stronę trzecią (patrz ISO/IEC 17000:2004, 5.5) i dlatego jednostki prowadzące taką działalność są jednostkami oceniającymi zgodność będącymi stroną trzecią.
UWAGA 1 Systemy zarządzania środowiskowego, systemy zarządzania jakością i systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji są przykładami systemów zarządzania.
UWAGA 2 W niniejszej części normy ISO/IEC 17021 certyfikacja systemów zarządzania jest określana jako „certyfikacja”, a jednostki oceniające zgodność będące trzecią stroną są określane jako „jednostki certyfikujące”.
UWAGA 3 Jednostka certyfikująca może być organizacją pozarządową lub organem władzy państwowej (upoważnioną, lub nie, z mocy prawa).
UWAGA 4 Niniejsza część ISO/IEC 17021 może być stosowana jako dokument zawierający kryteria dla procesów akredytacji, oceny równorzędnej lub innych procesów auditowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 - wersja polska
Tytuł Ocena zgodności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania -- Część 1: Wymagania
Data publikacji 28-04-2016
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 6, Systemów Zarządzania
Wprowadza EN ISO/IEC 17021-1:2015 [IDT], ISO/IEC 17021-1:2015 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO/IEC 17021:2011 - wersja polska
ICS 03.120.20