PKN-ISO Guide 31:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Materiały odniesienia -- Zawartość certyfikatów, etykiet i dokumentacji towarzyszącej

Zakres

Niniejszy Przewodnik jest przeznaczony dla producentów materiałów odniesienia (RM) jako pomoc w przygotowaniu jasnej i zwięzłej dokumentacji towarzyszącej RM. Wymieniono i wyjaśniono w nim obowiązkowe, zalecane oraz inne rodzaje informacji, które należy uwzględnić w karcie informacyjnej materiału i w certyfikacie RM. Informacje te mogą być wykorzystywane przez użytkowników RM oraz innych interesariuszy w celu potwierdzenia przydatności RM lub certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM). Niniejszy Przewodnik zawiera również minimalne wymagania dotyczące zawartości etykiety dołączonej do opakowania RM.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO Guide 31:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Materiały odniesienia -- Zawartość certyfikatów, etykiet i dokumentacji towarzyszącej
Data publikacji 08-02-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 322, Materiałów Odniesienia
Wprowadza ISO Guide 31:2015 [IDT]
ICS 71.040.30