PKN-ISO Guide 33:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Materiały odniesienia -- Dobra praktyka przy stosowaniu materiałów odniesienia

Zakres

1.1 W niniejszym Przewodniku opisano dobrą praktykę przy stosowaniu materiałów odniesienia (RM) oraz certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM), w procesie pomiarowym. Opisane zastosowania obejmują ocenę precyzji i poprawności metod pomiarowych, kontrolę jakości, przypisywanie wartości do materiałów, kalibrację oraz ustalanie skal umownych. Niniejszy Przewodnik odnosi się również do najważniejszych właściwości różnego rodzaju RM w zależności do zastosowania.
1.2 W przypadku CRM, metrologiczna spójność pomiarowa wartości danej właściwości jest odniesiona do uznanych międzynarodowo skal lub innych wzorców pomiarowych. Dla RM, które nie są CRM, takie odniesienie do spójności pomiarowej często nie zostało ustanowione. Mimo to, RM mogą być wykorzystywane do oceny niektórych elementów procedur pomiarowych, na przykład precyzji.
1.3 Główne zastosowania RM to ocena precyzji (Rozdział 8), ocena obciążenia (Rozdział 9), kalibracja (Rozdział 10), przygotowanie RM kalibracyjnych (Rozdział 11) i utrzymywanie skal umownych (Rozdział 12).
UWAGA Nie każdy rodzaj RM może być stosowany do wszystkich wskazanych celów.
1.4 Przygotowanie RM do kalibracji jest opisane również w ISO Guide 34[1] i 35[2]. Opis zawarty w niniejszym Przewodniku jest ograniczony do podstaw związanych z przygotowaniem RM w małej skali i do przypisywania wartości, tak jak to jest stosowane w laboratoriach do kalibrowania własnych urządzeń pomiarowych. Produkcja takich RM na większą skalę, z założeniem ich sprzedaży, przekracza zakres niniejszego Przewodnika. Taki rodzaj działalności jest opisany w ISO Guide 34[1] i 35[2].
1.5 Opracowanie wzorców roboczych, wykorzystywanych np. w analizie gazu naturalnego, w chemii klinicznej i w przemyśle farmaceutycznym, nie jest uwzględnione w niniejszym Przewodniku. Taki rodzaj działalności jest opisany w ISO Guide 34[1] i 35[2].

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO Guide 33:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Materiały odniesienia -- Dobra praktyka przy stosowaniu materiałów odniesienia
Data publikacji 08-02-2018
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 322, Materiałów Odniesienia
Wprowadza ISO Guide 33:2015 [IDT]
ICS 71.040.30