PN-EN IEC 61439-5:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono szczegółowe wymagania dotyczące stacjonarnych zestawów do dystrybucji mocy w sieciach publicznych (PENDA).
PENDA podlegają następującym kryteriom:
- przeznaczone do dystrybucji energii elektrycznej w układach trójfazowych, dla których napięcie znamionowe nie przekracza 1 000 V prądu przemiennego (patrz Rysunek 101 dla typowej sieci rozdzielczej) oraz w układach prądu stałego o napięciu nieprzekraczającym 1 500 V prądu stałego;
- są zestawami w wykonaniu stacjonarnym;
- zestawy typu otwartego nie są objęte niniejszym dokumentem;
- przeznaczone do instalowania w miejscach, gdzie dostęp do ich użytkowania mają tylko osoby wykwalifikowane, jednakże zestawy w wykonaniu zewnętrznym mogą być instalowane w miejscach ogólnie dostępnych
• przeznaczone do użytku w rozdziale energii w publicznych sieciach elektroenergetycznych;
• zastosowanie wnętrzowe: zestawy do instalacji we wnętrzu podstacji elektroenergetycznej;
• zastosowanie napowietrzne: zestawy zawierające obudowę przeznaczoną do montażu na wolnym powietrzu.
Celem niniejszego dokumentu jest podanie definicji i określenie warunków świadczenia usług, wymagań konstrukcyjnych, parametrów technicznych i testów dla PENDA. Parametry sieci mogą wymagać badań na wyższym poziomie wydajności.
PENDA mogą również zawierać urządzenia sterowania i sygnalizacji, związane z dystrybucją energii elektrycznej.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich PENDA, zarówno tych projektowanych i produkowanych jednostkowo jak również w pełni znormalizowanych i produkowanych seryjnie.
Produkcja i/lub montaż mogą być wykonywane przez podmioty inne niż producent oryginalnego wyposażenia
(patrz IEC 61439-1:2020, 3.10.1).
Niniejszy dokument nie odnosi się do poszczególnych urządzeń i niezależnych komponentów, jak np. rozruszniki, rozłączniki bezpiecznikowe, sprzęt elektroniczny, itp., które spełniają wymagania odpowiednich dla nich norm.
Jeśli właścicielem lub operatorem podstacji jest operator publicznego systemu dystrybucyjnego (DSO) to PENDA, które są używane jako panele dystrybucyjne niskiego napięcia w podstacji transformatorowej są w zakresie niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument nie odnosi się do specjalnych rodzajów zestawów objętych przez inne części normy wieloczęściowej IEC 61439.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61439-5:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych
Data publikacji 29-04-2024
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN IEC 61439-5:2023 [IDT], IEC 61439-5:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61439-5:2015-02 - wersja angielska, PN-EN 61439-5:2015-02/AC1:2016-02 - wersja angielska, PN-EN 61439-5:2015-02 - wersja polska, PN-EN 61439-5:2015-02/AC1:2016-02 - wersja polska
ICS 29.130.20