PN-EN IEC 60383-1:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- Definicje, metody badań i kryteria oceny wyników

Zakres

Niniejsza część IEC 60383 dotyczy ceramicznych i szklanych izolatorów stosowanych w liniach elektroenergetycznych prądu przemiennego i w liniach trakcyjnych o napięciu znamionowym powyżej 1 000 V i częstotliwości do 100 Hz. Dotyczy również izolatorów trakcyjnych prądu stałego.
Niniejszy dokument dotyczy ogniw łańcuchów izolatorowych, sztywnych izolatorów liniowych oraz izolatorów o podobnej konstrukcji stosowanych w stacjach elektroenergetycznych.
Dokument ten nie ma zastosowania do izolatorów stanowiących część aparatów elektrycznych lub do części użytych do ich budowy oraz do izolatorów wsporczych, które są objęte IEC 60168, badania izolatorów wsporczych wnętrzowych i napowietrznych ceramicznych lub szklanych do sieci o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V.
Badania łańcuchów izolatorowych i łańcuchów izolatorowych z osprzętem (na przykład próba napięciem udarowym łączeniowym na mokro) omówiono w IEC 60383-2.
Przedmiotem niniejszego dokumentu jest:
– zdefiniowanie używanych terminów,
– zdefiniowanie charakterystyk izolatorów i określenie warunków, w jakich będą weryfikowane określone wartości tych charakterystyk,
– określenie metod badań,
– określenie kryteriów akceptacji.
W niniejszym dokumencie nie uwzględniono wymagań dotyczących doboru izolatorów do określonych warunków pracy.
Szczegółowe wymagania dotyczące stosowania powłok na izolatorach ceramicznych lub szklanych opisano w informacyjnym Załączniku C.
Charakterystyki izolatorów są podane w IEC 60305, IEC 60433 i IEC 60720.
UWAGA Opublikowano przewodnik dotyczący doboru izolatorów do warunków zabrudzeniowych, patrz IEC 60815-1 i -2.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60383-1:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- Definicje, metody badań i kryteria oceny wyników
Data publikacji 17-04-2024
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 76, Izolatorów
Wprowadza EN IEC 60383-1:2023 [IDT], IEC 60383-1:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60383-1:2005 - wersja polska
ICS 29.080.10, 01.040.29, 29.240.20