PN-EN 62271-1:2018-02/A1:2022-06 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego

Zakres

Zmodyfikowano Podrozdział 6.4.1 i Bibliografię.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62271-1:2018-02/A1:2022-06 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego
Data publikacji 28-06-2022
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN 62271-1:2017/A1:2021 [IDT], IEC 62271-1:2017/AMD1:2021 [IDT]
ICS 29.130.10, 29.130.99