PN-EN IEC 62271-202:2023-03 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 202: Stacje prefabrykowane prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie

Zakres

Niniejsza część IEC 62271 określa warunki pracy, dane znamionowe, ogólne wymagania budowy i metody badawcze prefabrykowanych stacji wysokiego napięcia, przyłączanych przy użyciu kabli do sieci wysokiego napięcia prądu przemiennego o napięciach roboczych do 52 kV włącznie i częstotliwościach do 60 Hz włącznie, obsługiwanych od wewnątrz (typu walk-in) lub zewnątrz (typu non-walk-in). Stacje te są przeznaczone do instalowania na zewnątrz, w miejscach ogólnie dostępnych tam gdzie jest zapewniona ochrona personelu.
Stacje prefabrykowane mogą być lokowane jako naziemne lub częściowo lub też całkowicie zagłębione w ziemi. Te ostatnie nazywane są również „podziemnymi stacjami prefabrykowanymi”.
Niniejszy dokument dotyczy dwóch typów prefabrykowanych stacji:
- prefabrykowanych stacji rozdzielczych wysokiego napięcia,
- prefabrykowanych stacji transformatorowych wysokiego napięcia/niskiego napięcia lub niskiego napięcia/wysokiego napięcia.
Prefabrykowana stacja rozdzielcza wysokiego napięcia składa się z obudowy zawierającej następujące komponenty elektryczne:
- wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą,
- wyposażenie i obwody pomocnicze.
Prefabrykowana stacja transformatorowa wysokiego napięcia/niskiego napięcia lub niskiego napięcia/wysokiego napięcia składa się z obudowy zawierającej następujące komponenty elektryczne:
- transformator,
- wysokonapięciową i niskonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą,
- wewnętrzne połączenia wysokiego napięcia i niskiego napięcia,
- wyposażenie i obwody pomocnicze.
Odpowiednie postanowienia niniejszego dokumentu mają zastosowanie również do konstrukcji, w których nie wszystkie komponenty elektryczne występują (np. prefabrykowana stacja składająca się z transformatora i niskonapięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej). Wymienione komponenty elektryczne prefabrykowanej stacji transformatorowej wysokiego napięcia/niskiego napięcia mogą być włączone do prefabrykowanej stacji jako oddzielne elementy lub jako zespół typu CEADS zgodnie z IEC 62271-212.
Niniejszy dokument dotyczy tylko konstrukcji wykorzystujących naturalną wentylację stacji. Jednakże, odpowiednie postanowienia niniejszego dokumentu mają zastosowanie do konstrukcji stosujących inne sposoby wentylacji, z wyjątkiem mocy znamionowej prefabrykowanej stacji i związanej z nią klasą obudowy (patrz 5.101), prób prądem ciągłym (patrz 7.5) i wszystkich wymagań związanych ze wzrostem temperatury, które wymagają uzgodnienia pomiędzy producentem i użytkownikiem.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 62271-202:2023-03/AC:2023-10E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62271-202:2023-03 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 202: Stacje prefabrykowane prądu przemiennego na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
Data publikacji 10-03-2023
Liczba stron 130
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-202:2022 [IDT], IEC 62271-202:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-202:2014-12 - wersja angielska, PN-EN 62271-202:2014-12/AC1:2015-07 - wersja angielska
ICS 29.130.10