PN-EN IEC 62271-200:2022-02 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62271 ma zastosowanie do prefabrykowanych rozdzielnic w osłonach metalowych:
- prądu przemiennego;
- na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie;
- o częstotliwościach pracy do 60 Hz włącznie;
- przeznaczonych do instalowania w warunkach wnętrzowych i napowietrznych.
Zespoły rozdzielnic mogą zawierać przedziały izolowane powietrzem i/lub napełnione płynem.
Dla komponentów instalowanych w rozdzielnicach w osłonach metalowych, niniejsza norma w niektórych przypadkach uzupełnia lub zastępuje wymagania wynikające z ich indywidualnych norm przedmiotowych.
Wykaz komponentów, które mogą być zainstalowane w rozdzielnicach w osłonach metalowych, nie jest ograniczony tylko do przypadków wymienionych w niniejszej normie.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62271-200:2022-02 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
Data publikacji 18-02-2022
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-200:2021 [IDT], IEC 62271-200:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-200:2012/AC1:2015-08 - wersja angielska, PN-EN 62271-200:2012 - wersja angielska
ICS 29.130.10