PN-EN IEC 61439-1:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszej części IEC 61439 podano ogólne definicje i warunki eksploatacji, wymagania konstrukcyjne, cechy techniczne oraz wymagania dotyczące weryfikacji w odniesieniu do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych.
UWAGA W niniejszym dokumencie termin zestaw(-y) (patrz 3.1.1) jest używany w odniesieniu do – rozdzielnicy (rozdzielnic) i sterownicy (sterownic) niskonapięciowych.
W celu określenia zgodności zestawu zastosowanie mają wymagania stosownej części normy wieloczęściowej IEC 61439, Część 2 lub części dalsze, wraz z zacytowanymi wymaganiami niniejszego dokumentu. Do zestawów nieobjętych Częścią 3 lub częściami dalszymi zastosowanie ma Część 2.
Niniejszy dokument stosuje się do zestawów wymienionych niżej tylko wtedy, gdy wymaga tego stosowna norma zestawu:
– zestawów o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1  000 V prądu przemiennego (AC) lub 1  500 V prądu stałego (DC);
– zestawów zaprojektowanych na częstotliwość znamionową obwodu zasilającego lub obwodów zasilających nieprzekraczającą 1 000 Hz;
– zestawów przeznaczonych do zastosowań wnętrzowych i napowietrznych;
– stacjonarnych lub ruchomych zestawów w obudowie lub bez obudowy;
– zestawów przeznaczonych do stosowania przy wytwarzaniu, przesyłaniu, rozdziale i przekształcaniu energii elektrycznej oraz do sterowania wyposażeniem zużywającym energię elektryczną.
Niniejszego dokumentu nie stosuje się do pojedynczych urządzeń i samodzielnych komponentów takich jak rozruszniki silników, łączniki bezpiecznikowe, układy energoelektroniczne i urządzenia przekształtnikowe (PECS), zasilacze impulsowe (SMPS), zasilacze awaryjne (UPS), podstawowe moduły napędowe (BDM), kompletne moduły napędowe (CDM), układy napędowe z regulacją prędkości (PDS) oraz inne urządzenia elektroniczne, które są zgodne ze stosownymi normami wyrobów. W niniejszym dokumencie opisano integrację urządzeń i samodzielnych komponentów do zestawu lub do pustej obudowy tworząc zestaw.
W przypadku niektórych zastosowań dotyczących na przykład atmosfer wybuchowych, bezpieczeństwa funkcjonalnego może być potrzebne zapewnienie zgodności z wymaganiami innych norm lub przepisów dodatkowo do wymagań określonych w normie wieloczęściowej IEC 61439.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 61439-1:2021-10/Ap1:2023-12E
View FilePN-EN IEC 61439-1:2021-10/AC:2022-03E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Dodano Załączniki krajowe NA i NB
Numer PN-EN IEC 61439-1:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 04-10-2021
Liczba stron 170
Grupa cenowa XC
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN IEC 61439-1:2021 [IDT], IEC 61439-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61439-1:2011 - wersja polska, PN-EN 61439-1:2011 - wersja angielska, PN-EN 61439-1:2011/Ap1:2019-03 - wersja polska
ICS 29.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 61439-1:2021-10/AC:2022-03E, PN-EN IEC 61439-1:2021-10/Ap1:2023-12E