PN-EN IEC 61439-1:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W tej części normy IEC 61439 podano ogólne definicje i określono warunki eksploatacji, wymagania dotyczące konstrukcji, cechy techniczne oraz wymagania dotyczące weryfikacji w odniesieniu do rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia.
UWAGA W niniejszej normie termin zestaw(-y) (patrz 3.1.1) jest (są) używany(-e) w odniesieniu do rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia.
W celu określenia oceny zgodności zestawu, wymagania odpowiedniej części serii IEC 61439, część 2 i dalej, mają zastosowanie wraz z cytowanymi wymaganiami niniejszego dokumentu. W przypadku zestawów nieobjętych powyższą częścią 3, stosuje się część 2.
Niniejszy dokument dotyczy zestawów tylko wtedy, gdy wymaga tego odpowiednia norma zestawu, w odniesieniu do:
- zestawów o znamionowym napięciu nieprzekraczającym 1 000 V AC i 1 500 V DC;
- zestawów skonstruowanych na częstotliwość nominalną obwodów zasilających nieprzekraczającą 1000 Hz;
- zestawów przeznaczonych do zastosowań wnętrzowych i napowietrznych;
- stacjonarnych lub ruchomych zestawów w obudowie lub bez obudowy;
- zestawów przeznaczonych do stosowania przy wytwarzaniu, przesyłaniu, rozdziale i przekształcaniu energii elektrycznej oraz do sterowania wyposażeniem zużywającym energię elektryczną.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do pojedynczych urządzeń i autonomicznych części składowych, takich jak rozruszniki, łączniki bezpiecznikowe, systemy i pojedyncze przetworniki energoelektroniczne, urządzenia zasilające przełączane, bezprzerwowe urządzenia zasilające (UPS), podstawowe systemy napędowe (BDM), kompletne systemy napędowe (CDM), regulowane systemy napędowe mocy (PDS) i inne wyposażenie elektroniczne, które są zgodne z odpowiednimi normami wyrobów. Dokument ten opisuje integrację urządzeń i samodzielnych komponentów w zestawie lub w pustej obudowie tworzącej zestaw.
W niektórych zastosowaniach, które dotyczą na przykład atmosfery wybuchowej, bezpieczeństwa funkcjonalnego, może zaistnieć potrzeba spełnienia wymagań innych norm lub przepisów prawnych oprócz tych określonych w serii IEC 61439.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 61439-1:2021-10/AC:2022-03E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61439-1:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 04-10-2021
Liczba stron 170
Grupa cenowa XC
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN IEC 61439-1:2021 [IDT], IEC 61439-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61439-1:2011 - wersja polska, PN-EN 61439-1:2011 - wersja angielska, PN-EN 61439-1:2011/Ap1:2019-03 - wersja polska
ICS 29.130.20