PN-EN 61439-1:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61439-1:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Podano warunki eksploatacji, wymagania konstrukcyjne, cechy techniczne oraz badania dotyczące ZESTAWÓW rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych stacjonarnych lub przenośnych, w obudowach i bez obudów, przeznaczonych do pracy przy napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego, w systemach wytwarzania, przesyłu, rozdziału i przekształcania energii elektrycznej oraz w systemach sterowania urządzeniami zasilanymi energią elektryczną, w warunkach specjalnych (na statkach, w pojazdach szynowych, w urządzeniach dźwigowych, w atmosferach zagrożonych wybuchem) oraz do zastosowań powszechnego użytku (do obsługi przez osoby niewykwalifikowane), a także jako wyposażenie elektryczne maszyn

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 21-05-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61439-1:2011 - wersja angielska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 23-11-2011
Data wycofania 04-10-2021
Liczba stron 148
Grupa cenowa XB
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 61439-1:2011 [IDT], IEC 61439-1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61439-1:2010 - wersja angielska
ICS 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61439-1:2021-10 - wersja angielska