PN-EN 61439-6:2013-03 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 6: Systemy przewodów szynowych

Zakres

UWAGA 1 Skrót BTS jest używany w niniejszej części do systemów przewodów szynowych. Dlatego też wszędzie tam, gdzie powołano się na Część 1, termin ZESTAW czyta się jako "BTS". Niniejsza część IEC 61439 ustanawia definicje i określa warunki pracy, wymagania konstrukcyjne, charakterystyki techniczne oraz wymagania dotyczące weryfikacji niskonapięciowych BTS (patrz 3.101), podanych niżej: " BTS, których napięcie znamionowe nie przekracza 1 000 V w przypadku a.c. lub 1 500 V w przypadku d.c.; " BTS przeznaczonych do układów związanych z wytwarzaniem, przesyłem, rozdziałem i przetwarzaniem energii elektrycznej oraz do sterowania odbiornikami energii elektrycznej. " BTS zaprojektowanych do użytkowania w specjalnych warunkach pracy, np. na statkach, w pojazdach szynowych oraz do zastosowań domowych (obsługiwanych przez osoby niewykwalifikowane), pod warunkiem że spełnione są określone wymagania szczegółowe; UWAGA 2 Wymagania dodatkowe dla BTS na statkach są objęte przez IEC 60092-302. " BTS zaprojektowanych do urządzeń elektrycznych maszyn. Dodatkowe wymagania dla BTS tworzących część maszyny są objęte normą wieloczęściową IEC 60204. Niniejsza norma ma zastosowanie do wszystkich BTS, bez względu na to czy są zaprojektowane, wyprodukowane i sprawdzane jako pojedyncze wykonania lub są w całkowicie znormalizowane i produkowane seryjnie. Produkcja i/lub montaż mogą być wykonane przez innego wytwórcę niż producent oryginalny (patrz 3.10.1 i 3.10.2 Części 1). Niniejsza norma nie ma zastosowania dla indywidualnych urządzeń i samodzielnych elementów, takich jak rozruszniki do silników, rozłączniki bezpiecznikowe, sprzęt elektroniczny, itp., spełniających wymagania odpowiedniej normy wyrobu. Niniejsza norma nie ma zastosowania do szczególnych typów ZESTAWÓW objętych innymi częściami normy wieloczęściowej IEC 61439, do szynoprzewodowych systemów zasilających zgodnych z IEC 60570, do systemów listew instalacyjnych otwieranych i zamkniętych, zgodnych z normą wieloczęściową IEC 61084,

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61439-6:2013-03/Ap1:2014-12E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Dodano Załącznik krajowy NA
Numer PN-EN 61439-6:2013-03 - wersja angielska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 6: Systemy przewodów szynowych
Data publikacji 19-03-2013
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 61439-6:2012 [IDT], IEC 61439-6:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 60439-2:2004 - wersja polska, PN-EN 60439-2:2004/A1:2007 - wersja polska
ICS 29.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN 61439-6:2013-03/Ap1:2014-12E