PN-EN 61439-3:2012 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)

Zakres

W niniejszej części IEC 61439 określono wymagania szczegółowe dla rozdzielnic tablicowych, przeznaczonych do użytkowania przez osoby postronne (DBO). Kryteria określające DBO są następujące: - przeznaczone do użytkowania przez osoby postronne (np. wykonywanie czynności łączeniowych i wymiana wkładek topikowych), np. w zastosowaniach domowych (w gospodarstwie domowym); - obwody wyjściowe zawierają urządzenia ochronne spełniające wymagania np. IEC 60898-1, IEC 61008, IEC 61009, IEC 62423 i IEC 60269-3, przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne,; - znamionowe napięcie względem ziemi nie przekracza 300 V prądu przemiennego; - prąd znamionowy (Inc) obwodu wyjściowego nie przekracza 125 A, a prąd znamionowy (InA) DBO nie przekracza 250 A; - przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej; - osłonięte, stacjonarne; - do użytku wnętrzowego lub napowietrznego. DBO mogą mieć wbudowane również urządzenia sterownicze i/lub sygnalizacyjne związane z rozdziałem energii elektrycznej. Niniejsza norma ma zastosowanie do wszystkich DBO niezależnie od tego, czy są zaprojektowane, wyprodukowane i zweryfikowane indywidualnie, czy też są w pełni znormalizowanie i wyprodukowane masowo. DBO mogą być montowane poza fabryką pierwotnego producenta. Niniejsza norma nie ma zastosowania do urządzeń indywidualnych i do niezależnych komponentów, takich jak wyłączniki, rozłączniki bezpiecznikowe, sprzęt elektroniczny, itp., które powinny spełniać wymagania odpowiednich norm wyrobu. Niniejsza norma nie ma zastosowania do specyficznych typów ZESTAWÓW objętych innymi częściami IEC 61439

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61439-3:2012/AC2:2019-06P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61439-3:2012 - wersja polska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)
Data publikacji 16-02-2015
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 61439-3:2012 [IDT], IEC 61439-3:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60439-3:2004 - wersja polska
ICS 29.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN 61439-3:2012/AC2:2019-06P