PN-EN 61439-2:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61439-2:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej

Zakres

UWAGA 1 W całej niniejszej części skrót ZESTAW-PSC (patrz 3.1.101) jest stosowany do ZESTAWÓW rozdzielnic i sterownic do rozdziału energii elektrycznej. W niniejszej części IEC 61439-2 określono szczególne wymagania dla zestawów rozdzielnic i sterownic do rozdziału energii elektrycznej (ZESTAWY-PSC), wymienionych niżej: - ZESTAWÓW, których napięcie znamionowe nie przekracza 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego; - ZESTAWÓW stacjonarnych lub ruchomych w osłonach lub bez osłon; - ZESTAWÓW przeznaczonych do użytkowania w układach związanych z wytwarzaniem, przesyłem, rozdziałem i przetwarzaniem energii elektrycznej i do sterownia odbiornikami energii elektrycznej; - ZESTAWÓW zaprojektowanych do użytkowania w specjalnych warunkach eksploatacji, na przykład na statkach, w pojazdach szynowych pod warunkiem, że spełniają odpowiednie wymagania szczegółowe; UWAGA 2 Wymagania dodatkowe dla ZESTAWÓW na statkach są objęte normą IEC 60092-302. - ZESTAWÓW zaprojektowanych jako wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania dodatkowe dla ZESTAWÓW stanowiących część maszyny są objęte wieloczęściową normą IEC 60204. Niniejsza norma dotyczy wszystkich ZESTAWÓW, bez względu na to czy są one projektowane, produkowane i sprawdzane jako pojedyncze wykonania lub są całkowicie znormalizowane i produkowane w dużych ilościach. Produkcja i/lub montaż zespołu mogą być wykonane przez innego producenta niż producent finalny (patrz 3.10.1). Niniejsza norma nie dotyczy indywidualnych urządzeń i samodzielnych elementów, takich jak rozruszniki silników, rozłączniki bezpiecznikowe, wyposażenie elektroniczne, itp., które spełniają wymagania zawarte w stosownych normach wyrobu. Niniejsza norma nie dotyczy specjalnych typów ZESTAWÓW objętych innymi częściami IEC 61439. W przypadku ZESTAWÓW nie objętych innymi częściami zastosowanie ma niniejsza norma

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61439-2:2011 - wersja polska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej
Data publikacji 16-02-2015
Data wycofania 04-10-2021
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 61439-2:2011 [IDT], IEC 61439-2:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 61439-2:2010 - wersja angielska
ICS 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61439-2:2021-10 - wersja angielska