PN-EN 61439-4:2013-06 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)

Zakres

Zdefiniowano specyficzne wymagania, dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS): URZĄDZEŃ, których napięcie znamionowe nie przekracza 1000 V w przypadku prądu zmiennego, lub 1500 V w przypadku prądu stałego; ZESTAWÓW, w których pierwotne napięcie nominalne i wtórne napięcie nominalne transformatorów wbudowanych w ACS zawarte są w określonych wyżej granicach; ZESTAWÓW przeznaczonych do stosowania na placach budowy, tzn. tymczasowych miejscach pracy do których obywatele nie mają ogólnie dostępu i gdzie wykonuje się prace budowlane, instalacje, naprawy, zmiany lub rozbiórki nieruchomości (budynków), lub gdzie wykonywane są roboty publiczne, czy też prace wydobywcze lub tym podobne działania; urządzeń przewoźnych (częściowo utwierdzonych) lub urządzeń mobilnych z obudową

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61439-4:2013-06 - wersja polska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)
Data publikacji 16-02-2015
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 61439-4:2013 [IDT], IEC 61439-4:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 60439-4:2008 - wersja polska
ICS 29.130.20