PN-EN 61439-5:2015-02 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61439-5:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych

Zakres

Niniejsza część IEC 61439 określa szczegółowe wymagania dotyczące stacjonarnych zestawów do dystrybucji mocy w sieciach publicznych (PENDA).

PENDA podlegają następującym kryteriom:
- przeznaczone do dystrybucji energii elektrycznej w układach trójfazowych, dla których napięcie znamionowe nie przekracza 1000 V AC (patrz Rysunek 101 dla typowej sieci rozdzielczej);
- są zestawami w wykonaniu stacjonarnym;
- ZESTAWY typu otwartego nie są objęte niniejszą normą;
- przeznaczone do instalowania w miejscach, gdzie dostęp do ich użytkowania mają tylko osoby wykwalifikowane, jednakże zestawy w wykonaniu zewnętrznym mogą być instalowane w miejscach ogólnie dostępnych;
- do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz

Celem tej normy jest podanie definicji i określenie warunków świadczenia usług, wymagań konstrukcyjnych, parametrów technicznych i testów dla PENDA. Parametry sieci mogą wymagać badań na wyższym poziomie wydajności.

PENDA mogą również zawierać urządzenia sterowania i sygnalizacji, związane z dystrybucją energii elektrycznej.

Norma ta ma zastosowanie do wszystkich PENDA, zarówno tych projektowanych i produkowanych jednostkowo jak również w pełni znormalizowanych i produkowanych seryjnie.

Produkcja i/lub montaż mogą być wykonywane przez podmioty inne niż producent oryginalnego wyposażenia (patrz 3.10.1 IEC 61439-1:2011).

Norma ta nie odnosi się do poszczególnych urządzeń i niezależnych komponentów, jak np. rozruszniki, rozłączniki bezpiecznikowe, sprzęt elektroniczny, itp. , które spełniają wymagania odpowiednich dla nich norm.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61439-5:2015-02/AC1:2016-02P - WYCOFANA

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 06-09-2026 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61439-5:2015-02 - wersja polska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych
Data publikacji 23-11-2016
Data wycofania 29-04-2024
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 61439-5:2015 [IDT], IEC 61439-5:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61439-5:2011 - wersja angielska
ICS 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61439-5:2024-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61439-5:2015-02/AC1:2016-02P