PN-EN IEC 61439-2:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej

Zakres

Ta część normy IEC 61439 określa szczegółowe wymagania dotyczące zestawu rozdzielnic i sterownic do rozdziału energii elektrycznej (w skrócie „zestaw PSC” w tym dokumencie, patrz 3.1.101) wymienionych niżej:
• zestawów dla których napięcie znamionowe nie przekracza 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego,
• zestawów skonstruowanych na częstotliwość znamionową obwodu lub obwodów zasilających nieprzekraczającą 1000Hz;.
• zestawów przeznaczonych do zastosowań wnętrzowych i napowietrznych;
• zestawów stacjonarnych lub ruchomych w obudowie lub bez obudowy;
• zestawów przeznaczonych do użytkowania w układach związanych z wytwarzaniem, przesyłem, rozdziałem i przetwarzaniem energii elektrycznej i do sterowania odbiornikami energii elektrycznej oraz dla powiązanego przetwarzania danych;
• zestawów zaprojektowanych do stosowania w specjalnych warunkach eksploatacji, na przykład na statkach, w pojazdach szynowych, pod warunkiem że spełniają odpowiednie wymagania szczegółowe;
Niniejszy dokument ma zastosowanie również dla zestawów do użytku w instalacjach fotowoltaicznych, określonych jako zestawy fotowoltaiczne (PVA). Szczegółowe właściwości, ściśle określone warunki obsługi oraz wymagania dla PVA zawarto w Załącznikach DD, EE i FF. Niniejszy dokument dostarcza wymagania uzupełniające dla zestawów PSC przeznaczonych do użytku jako cześć wyposażenia elektrycznego maszyn i może być zastosowany w połączeniu z wymaganiami podanymi w IEC 60204-1. Niniejszy dokument dotyczy wszystkich zestawów bez względu na to, czy są one projektowane, produkowane i sprawdzane jako pojedyncze egzemplarze, czy całkowicie znormalizowane i produkowane seryjnie. Niniejszy dokument nie dotyczy indywidualnych urządzeń, na przykład, wyłączników i rozłączników bezpiecznikowych oraz samodzielnych elementów takich jak rozruszniki silników, energoelektroniczne układy i urządzenia przekształtnikowe (PECS), zasilacze impulsowe (SMPS), zasilacze awaryjne (UPS), podstawowe moduły napędowe (BDM), kompletne moduły napędowe (CDM), układy napędowe z regulacją prędkości (PDS), samodzielne systemy magazynowania energii (układy oparte na akumulatorach i kondensatorach) a także inne urządzenia elektroniczne, które są zgodne z odpowiednimi normami produktowymi. Niniejszy dokument opisuje ich integracje do zestawu PSC lub do pustej obudowy używanej jako część zestawu PSC. Dla niektórych zastosowań takich jak na przykład atmosfery wybuchowe, bezpieczeństwo funkcjonalne może zachodzić potrzeba zgodności z wymaganiami innych norm lub ustawodawstwa w połączeniu z tymi, które określono w serii norm IEC 61439. Niniejszy dokument nie dotyczy specjalnych typów zestawów uwzględnionych w innych częściach IEC 61439. Do zestawów nieuwzględnionych w innych częściach ma zastosowanie niniejsza norma. Uważa się, że zestaw w zakresie niniejszego dokumentu, który jest zgodny z wymogami niniejszego dokumentu, spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa chyba, że lokalne ustawodawstwo wyszczególnia dodatkowe wymagania. Dotyczy to również w pełni zweryfikowanych opcji do wyszczególnienia, na przykład wyboru ochrony przed przypadkowym dotknięciem części przewodzących czynnych przez użycie osłon o stopniu ochrony IPXXB lub IP3XD. Tam gdzie użytkownik i producent uzgodnili specjalne wymagania, które nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie, na przykład (i) część zestawu jest poza zakresem niniejszego dokumentu, (ii) w miejscu instalacji występują nietypowe drgania, (iii) podczas obsługi pojawiają się nietypowe wahania napięcia lub (iv) możliwe działania niepożądane pochodzące od źródeł dźwiękowych lub ultradźwiękowych, w celu zademonstrowania, że zasadnicze wymagania bezpieczeństwa zostały spełnione mogą być wymagane ocena ryzyka i/lub dodatkowe lub bardziej wymagające weryfikacje.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61439-2:2021-10 - wersja angielska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej
Data publikacji 04-10-2021
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN IEC 61439-2:2021 [IDT], IEC 61439-2:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61439-2:2011 - wersja angielska, PN-EN 61439-2:2011 - wersja polska
ICS 29.130.20