PN-EN IEC 60947-1:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Niniejszy dokument, łącznie z właściwymi normami wyrobu, dotyczy niskonapięciowych aparatów rozdzielczych i sterowniczych, zwanych dalej aparatami elektrycznymi lub aparatami, przeznaczonych do stosowania w obwodach o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 000 V AC lub 1 500 V DC.
Niniejszy dokument określa ogólne zasady i wspólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące niskonapięciowych aparatów rozdzielczych i sterowniczych, w tym:
– definicje;
– cechy;
– zakres informacji w dokumentacji towarzyszącej;
– normalne warunki pracy, instalowania i transportu, wycofanie z eksploatacji i demontaż;;
– wymagania konstrukcyjne i dotyczące działania;
– sprawdzenie cech i działania,
− aspekty efektywności energetycznej (patrz Załącznik V);
− aspekty środowiskowe.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
− rozdzielnic niskonapięciowych objętych serią norm IEC 61439, tam gdzie ma to zastosowanie.
− zacisków do przyłączania aluminiowych przewodów;
− stosowania w atmosferze wybuchowej (patrz norma arkuszowa IEC 60079);
− wymagań dotyczących oprogramowania i oprogramowania firmowego w zastosowaniach bezpieczeństwa
funkcjonalnego (patrz IEC 61508-3);
− aspektów bezpieczeństwa sieciowego (patrz norma arkuszowa IEC 62443).

* wymagane pola

Bez VAT: 369,40  PLN Z VAT: 454,36  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60947-1:2021-07/Ap1:2022-12E
View FilePN-EN IEC 60947-1:2021-07/AC:2023-03E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Dodano Załącznik krajowy NA
Numer PN-EN IEC 60947-1:2021-07 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 07-07-2021
Liczba stron 298
Grupa cenowa XG
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN IEC 60947-1:2021 [IDT], IEC 60947-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 60947-1:2010 - wersja polska, PN-EN 60947-1:2010/A2:2014-12 - wersja angielska, PN-EN 60947-1:2010/A2:2014-12 - wersja polska, PN-EN 60947-1:2010/A1:2011 - wersja polska
ICS 29.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 60947-1:2021-07/Ap1:2022-12E