PN-EN IEC 60947-3:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60947 dotyczy rozłączników, odłączników, rozłączników izolacyjnych i zestawów łączników z bezpiecznikami topikowymi oraz ich specjalnych akcesoriów, przeznaczonych do stosowania w obwodach rozdzielczych i w obwodach z silnikami o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 000 V AC lub 1 500 V DC.
UWAGA 1 Akcesoria to urządzenia łączące, zaciski z przedłużeniami, cewki wewnętrzne, styki pomocnicze, napęd silnikowy itp. oferowanymi jako opcje z urządzeniem podstawowym.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do urządzeń objętych normami IEC 60947-2, IEC 60947-4-1 i IEC 60947-5-1
Wymagania szczegółowe dotyczące rozłączników, odłączników, rozłączników izolacyjnych I zestawów rozłączników z bezpiecznikami w aplikacjach fotowoltaicznych (PV) DC podano w Załączniku D.
Wymagania specyficzne dla rozdzielnic nN przeznaczonych do przyłączania przewodów aluminiowych podano w Załączniku E.
Wytyczne dotyczące pomiaru strat mocy podano w Załączniku F.
Niniejszy dokument nie zawiera dodatkowych wymagań dotyczących aparatów elektrycznych do pracy w atmosferach wybuchowych.
UWAGA 2 W zależności od konstrukcji rozłącznik (lub odłącznik) może być określony jako „rozłącznik (odłącznik) pokrętny”, „rozłącznik (odłącznik) krzywkowy”, rozłącznik (odłącznik) nożowy” itp.
UWAGA 3 W niniejszej części termin „rozłącznik” ma również zastosowanie do aparatów określonych w języku francuskim jako „commutateurs”, przeznaczonych do zmiany połączeń między kilkoma obwodami i między innymi do zastępowania części obwodu innym układem.
UWAGA 4 Na ogół w niniejszej części rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy rozłączników z bezpiecznikami będą nazywane „łącznikami”.
Celem niniejszej części jest ustalenie:
a) cech łącznika;
b) warunków, które łącznik powinien spełnić w odniesieniu do
1) działania i zachowania podczas normalnej pracy;
2) działania i zachowania w przypadku określonych stanów zakłóceniowych, np. w przypadku zwarcia;
3) właściwości dielektrycznych;
c) badań w celu potwierdzenia, że te warunki zostały spełnione i metod stosowanych w tych badaniach;
d) informacji oznaczanych na łączniku lub udostępnianych przez wytwórcę, np. w katalogu.
Określone elementy wymagające porozumienia między użytkownikiem a producentem są określone w Załączniku B.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN IEC 60947-3:2021-07/AC:2022-01E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60947-3:2021-07 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
Data publikacji 07-07-2021
Liczba stron 104
Grupa cenowa XA
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN IEC 60947-3:2021 [IDT], IEC 60947-3:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60947-3:2009 - wersja angielska, PN-EN 60947-3:2009 - wersja polska, PN-EN 60947-3:2009/A1:2012 - wersja angielska, PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11 - wersja angielska, PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11 - wersja polska
ICS 29.120.40, 29.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN IEC 60947-3:2021-07/ACE