PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-3:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

Zakres

Uaktualniono powołania normatywne (Podrozdział 1.2). Istniejący tekst Rozdziału 2 i Podrozdziału 4.2, zmodyfikowany przez Zmianę 1, zastąpiono nowym tekstem. Usunięto cały tekst zmodyfikowany przez Zmianę A1 w następujących podrozdziałach: 7.1.4, 7.1.7.2, 7.1.7.3, 7.1.12, 8.2.5.2 i 8.2.5.3. Dodano nowy Załącznik D (normatywny) Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi do zastosowań w obwodach fotowoltaicznych (PV) prądu stałego.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
Data publikacji 27-11-2015
Data wycofania 07-07-2021
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-3:2009/A2:2015 [IDT], IEC 60947-3:2008/AMD2:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.120.40, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-3:2021-07 - wersja angielska