PN-EN 60947-2:2009/A1:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60947-2:2018-01 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki

Zakres

Uaktualniono powołania normatywne, zmodyfikowano definicję wyłącznika ograniczającego oraz dodano jedną nową definicję. Zmieniono tytuł tablicy 4 i nagłówek kolumny 1. Zmieniono wymagania dotyczące wyłączników przeznaczonych do izolowania i wyłączników z biegunem neutralnym; dodano wymagania dotyczące cyfrowych portów wyzwalaczy programowalnych. Zmieniono i dodano szereg wymagań dotyczących badań oraz badań w poszczególnych sekwencjach badań. Dodano wymaganie dotyczące badań w różnych warunkach środowiskowych. Zmieniono Tablicę J.1, zawierającą wymagania dotyczące badań odporności EMC. Zmieniono tytuł Załącznika K i zmodyfikowano symbole podane w tym załączniku oraz dodano nowe przykłady charakterystyk. Zmodyfikowano symbole w Załączniku M

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-2:2009/A1:2010 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: Wyłączniki
Data publikacji 24-03-2010
Data wycofania 15-01-2018
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-2:2006/A1:2009 [IDT], IEC 60947-2:2006/AMD1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
ICS 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 60947-2:2018-01 - wersja angielska, PN-EN 60947-2:2018-01 - wersja polska