PN-EN 60947-3:2009/A1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-3:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

Zakres

Zmieniono całą treść rozdziału 2. Zastąpiono treść rozdziałów 4.2 i 4.3.6.2. Dodano nowy podrozdział 4.8. Usunięto punkty 7.1.7.2, 7.1.7.3, 7.1.12. Dodano nowe podrozdziały 7.2.1.2 do 7.2.1.4. Zmieniono treść 7.3.2 i 7.3.3.1. Usunięto 8.2.5.2, 8.2.5.3 i rysunek 1. W 8.3.2.1, 8.3.3.3.6, 8.3.4.1.6, 8.3.5.1.6, 8.3.5.2.6, w drugim akapicie, zamiast "8.2.5.2 i tablica 8", powinno być "8.2.5.2 wg niniejszej normy oraz tablica 17 wg IEC 60947-1".W załączniku C usunięto 3 akapit

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-3:2009/A1:2012 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
Data publikacji 30-04-2012
Data wycofania 07-07-2021
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-3:2009/A1:2012 [IDT], IEC 60947-3:2008/AMD1:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
ICS 29.120.40, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-3:2021-07 - wersja angielska