PN-EN 60947-3:2009 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-3:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60947 dotyczy rozłączników, odłączników, rozłączników izolacyjnych i zestawów łączników z bezpiecznikami topikowymi, przeznaczonych do stosowania w obwodach rozdzielczych i w obwodach z silnikami o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 000 V a.c. lub 1 500 V d.c. Wytwórca powinien określić typ, dane znamionowe i charakterystyki zgodnie z odpowiednią normą dotyczącą wbudowanych bezpieczników topikowych. Niniejsza część nie ma zastosowania do urządzeń objętych normami IEC 60947-2, IEC 60947-4-1 i IEC 60947-5-1; jednak, gdy objęte niniejszą normą łączniki i zestawy łączników z bezpiecznikami są normalnie stosowane do uruchamiania, przyspieszania i/lub zatrzymywania indywidualnych silników, to powinny one spełniać także wymagania dodatkowe podane w Załączniku A. Wymagania dla rozłączników trójbiegunowych o niezależnym działaniu każdego bieguna włączono do Załącznika C. Łączniki pomocnicze, stanowiące wyposażenie łączników objętych niniejszą częścią normy, powinny spełniać wymagania IEC 60947-5-1. Niniejsza norma nie zawiera dodatkowych wymagań dotyczących aparatów elektrycznych do pracy w atmosferach wybuchowych. UWAGA 1 W zależności od konstrukcji rozłącznik (lub odłącznik) może być określony jako "rozłącznik (odłącznik) pokrętny", "rozłącznik (odłącznik) krzywkowy", rozłącznik (odłącznik) nożowy" itp. UWAGA 2 W niniejszej części termin "rozłącznik" stosuje się także do aparatów określonych w języku francuskim jako "commutateurs", przeznaczonych do zmiany połączeń między kilkoma obwodami oraz między innymi do zastąpienia części obwodu inną. UWAGA 3 Na ogół w niniejszej części rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy rozłączników z bezpiecznikami będą nazywane "łącznikami". Celem niniejszej części jest ustalenie: a) cech łącznika; b) warunków, które łącznik powinien spełnić w odniesieniu do 1) działania i zachowania podczas normalnej pracy; 2) działania i zachowania w przypadku określonych stanów zakłóceniowych, np

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-3:2009 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
Data publikacji 25-01-2013
Data wycofania 07-07-2021
Liczba stron 61
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-3:2009 [IDT], IEC 60947-3:2008/AMD1:2012 [IDT], IEC 60947-3:2008 [IDT], EN 60947-3:2009/A1:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60947-3:2002 - wersja polska, PN-EN 60947-3:2002/A2:2007 - wersja polska
ICS 29.120.40, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-3:2021-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11P