PN-EN 60947-3:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60947-3:2009 - wersja angielska, PN-EN 60947-3:2009 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

Zakres

Podano cechy aparatów i wymagania, które te aparaty powinny spełniać (działanie i zachowanie się w normalnych warunkach, działanie i zachowanie się w warunkach innych niż normalne, właściwości dielektryczne), a także badania, których celem jest potwierdzenie, że wymagania te są spełnione i że zastosowano właściwe metody badań oraz że na aparatach są oznaczone odpowiednie cechy lub są one podane w publikacjach producenta, np. w katalogu. Podano czternaście terminów i ich definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-3:2002 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
Data publikacji 23-12-2002
Data wycofania 29-10-2009
Liczba stron 59
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-3:1999 [IDT], EN 60947-3:1999/A1:2001 [IDT], IEC 60947-3:1999 [IDT], IEC 60947-3:1999/AMD1:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60947-3:2002 - wersja angielska
ICS 29.120.40, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 60947-3:2009 - wersja angielska, PN-EN 60947-3:2009 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 60947-3:2002/A2:2006E, PN-EN 60947-3:2002/A2:2007P