PN-EN 60947-3:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-3:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi

Zakres

Podano cechy aparatów i wymagania, które te aparaty powinny spełniać (działanie i zachowanie się w normalnych warunkach, działanie i zachowanie się w warunkach innych niż normalne, właściwości dielektryczne), a także badania, których celem jest potwierdzenie, że wymagania te są spełnione i że zastosowano właściwe metody badań oraz że na aparatach są oznaczone odpowiednie cechy lub są one podane w publikacjach producenta, np. w katalogu. Podano czternaście terminów i ich definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-3:2009 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
Data publikacji 29-10-2009
Data wycofania 07-07-2021
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-3:2009 [IDT], IEC 60947-3:2008 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60947-3:2002 - wersja polska, PN-EN 60947-3:2002/A2:2007 - wersja polska
ICS 29.120.40, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-3:2021-07 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60947-3:2009/A1:2012E, PN-EN 60947-3:2009/A2:2015-11E