PN-EN 50525-2-31:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-31: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)

Zakres

Przedmiotem EN 50525-2-31 są przewody jednożyłowe bez powłoki o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC). Napięcie znamionowe przewodów Uo/U wynosi 450/750 V. Przewody są przeznaczone do instalacji ułożonych na stałe. UWAGA 1 -- W przypadku ułożenia na stałe z ochroną mechaniczną z wyłącznikiem i urządzeniem kontrolnym przewody na napięcie 450/750 V mogą być stosowane przy 600/1 000 V -- patrz HD 516. Maksymalna robocza temperatura żył przewodów objętych niniejszą normą wynosi 70 °C (typy V) oraz 90 °C (typy V2). UWAGA 2 -- W HD 516 zawarto obszerne wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania przewodów objętych niniejszą normą. Niniejszą EN 50525-2-31 zaleca się stosować łącznie z EN 50525-1, w której określono wymagania ogólne

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50525-2-31:2011 - wersja angielska
Tytuł Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-31: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)
Data publikacji 04-11-2011
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50525-2-31:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-HD 21.3 S3:2004 - wersja polska, PN-HD 21.3 S3:2004/A2:2008 - wersja angielska, PN-HD 21.7 S2:2004 - wersja polska
ICS 29.060.20