PN-EN 60439-5:2008 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych

Zakres

Podano dodatkowe wymagania dotyczące kablowych rozdzielnic szafowych (CDC) stacjonarnych, badanych w pełnym zakresie badań typu (TTA), przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych, lecz tam, gdzie dostęp do ich użytkowania mają tylko osoby wykwalifikowane. Są one przeznaczone do układów trójfazowych

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60439-5:2008 - wersja polska
Tytuł Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych
Data publikacji 15-10-2008
Data wycofania 21-09-2015
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60439-5:2006 [IDT], IEC 60439-5:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60439-5:2007 - wersja angielska
ICS 29.130.20, 29.240.99