PN-EN 60947-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Normę rozszerzono o wymagania dotyczące wejściowych i wyjściowych portów cyfrowych w aparatach rozdzielczych i sterowniczych. Uzupełniono i uaktualniono powołania normatywne. Dodano nowe definicje dotyczące portów cyfrowych. Uzupełniono niektóre wymagania konstrukcyjne dotyczące materiałów oraz zmodyfikowano wymagania dotyczące badań, szczególnie badań dotyczących EMC. Dodano nowe rysunki dotyczące metod badań EMC. Uzupełniono Załączniki L i M nowymi definicjami i wymaganiami. Zmodyfikowano treść Załącznika O (Aspekty środowiskowe). Dodano nowe Załączniki: Q (normatywny). Badania specjalne. Odporność na wilgotne gorąco, mgłę solną, wibracje i udary, R (informacyjny)

* wymagane pola

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60947-1:2010 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 22-09-2010
Liczba stron 223
Grupa cenowa XE
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-1:2007 [IDT], IEC 60947-1:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 60947-1:2008 - wersja angielska
ICS 29.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60947-1:2010/A2:2014-12E, PN-EN 60947-1:2010/A1:2011E, PN-EN 60947-1:2010/A2:2014-12P, PN-EN 60947-1:2010/A1:2011P