PN-EN 60947-1:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60947-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Normę rozszerzono o wymagania dotyczące wejściowych i wyjściowych portów cyfrowych w aparatach rozdzielczych i sterowniczych. Uzupełniono i uaktualniono powołania normatywne. Dodano nowe definicje dotyczące portów cyfrowych. Uzupełniono niektóre wymagania konstrukcyjne dotyczące materiałów oraz zmodyfikowano wymagania dotyczące badań, szczególnie badań dotyczących EMC. Dodano nowe rysunki dotyczące metod badań EMC. Uzupełniono Załączniki L i M nowymi definicjami i wymaganiami. Zmodyfikowano treść Załącznika O (Aspekty środowiskowe). Dodano nowe Załączniki: Q (normatywny). Badania specjalne. Odporność na wilgotne gorąco, mgłę solną, wibracje i udary, R (informacyjny). Stosowanie metalowej folii do badań wytrzymałości elektrycznej części dostępnych podczas działania lub nastawiania i S (normatywny). Wejścia i wyjścia cyfrowe

* wymagane pola

Bez VAT: 337,00  PLN Z VAT: 414,51  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-1:2008 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 31-03-2008
Data wycofania 22-09-2010
Liczba stron 235
Grupa cenowa XE
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-1:2007 [IDT], IEC 60947-1:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60947-1:2006 - wersja polska
ICS 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN 60947-1:2010 - wersja polska