PN-EN 998-1:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do zapraw do tynkowania zewnętrznego/wewnętrznego wytwarzanych w zakładzie, których podstawą są spoiwa nieorganiczne stosowane do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego ścian, sufitów, słupów i ścian działowych. Zawiera definicje oraz wymagania końcowe dotyczące właściwości użytkowych.
W niniejszej Normie Europejskiej podano ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu zgodnego z niniejszą Normą Europejską. Podano wymaganie dotyczące oznakowania wyrobów objętych niniejszą Norma Europejską.
Nie dotyczy zapraw, w których głównym aktywnym czynnikiem wiążącym jest spoiwo siarczanowo-wapniowe.
Spoiwo siarczanowo-wapniowe można stosować jako dodatkowe spoiwo z wapnem powietrznym. W przypadku, gdy w zaprawie głównym komponentem wiążącym jest wapno powietrzne, zaprawa jest ujęta w EN 13279.
Specjalne zaprawy ognioodporne i akustyczne, zaprawy do reperacji konstrukcji i powierzchni elementów budynku, takie jak materiały do wygładzania lub malowania, powlekania organicznych cienkowarstwowych tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz elementów (np. prefabrykowanych płyt gipsowo-kartonowych) nie są przedmiotem niniejszej Normy Europejskiej.
Niniejsza Norma Europejska obejmuje zaprawy do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego zdefiniowanych w Rozdziale 3, z wyjątkiem zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego wytwarzanych na miejscu. Jednakże niniejszą Normę Europejską lub część niniejszej Normy Europejskiej można stosować w połączeniu z zasadami stosowania i krajowymi specyfikacjami obejmującymi zaprawy wytwarzane na miejscu.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 998-1:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego
Data publikacji 19-12-2016
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 998-1:2016 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 998-1:2012 - wersja polska
ICS 91.100.10