PN-EN ISO 6887-2:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 2: Specyficzne zasady przygotowania mięsa i przetworów mięsnych

Zakres

Niniejszy dokument określa zasady przygotowania próbek i ich zawiesin do badań mikrobiologicznych mięsa i przetworów mięsnych, gdy próbki wymagają innego przygotowania od metod podanych w ISO 6887-1. ISO 6887-1 podaje ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych.
Niniejszy dokument nie obejmuje przygotowania próbek metodą zarówno do oznaczań ilościowych jak i wykrywania obecności, jeżeli szczegóły przygotowania są podane w odpowiedniej Normie Międzynarodowej.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do niżej wymienionego mięsa surowego, mięsa świeżego i mięsa przetworzonego, drobiu i dziczyzny oraz ich produktów:
— chłodzonego lub mrożonego;
— peklowanego lub fermentowanego;
— mielonego lub rozdrobnionego;
— surowych wyrobów mięsnych;
— mechanicznie odkostnionego mięsa;
— poddanego obróbce cieplnej mięsa;
— suszonego i wędzonego mięsa przy różnych stopniach uwodnienia;
— skoncentrowanych ekstraktów mięsnych;
— odciskowych i tamponowych wymazów z tuszek.
Niniejszy dokument nie obejmuje pobierania próbek z tuszek (patrz ISO 17604) i przygotowania próbek z etapu pierwotnej produkcji (patrz ISO 6887-6)

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6887-2:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 2: Specyficzne zasady przygotowania mięsa i przetworów mięsnych
Data publikacji 15-05-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6887-2:2017 [IDT], ISO 6887-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6887-2:2005 - wersja polska
ICS 07.100.30