PN-EN ISO 6887-2:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6887-2:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 2: Specyficzne zasady przygotowania mięsa i przetworów mięsnych

Zakres

Przedstawiono specyficzne zasady przygotowania próbek i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych mięsa i przetworów mięsnych (mięsa świeżego, mięsa przetworzonego, poddanego obróbce termicznej lub mrożonego). Opisano metody przygotowania próbek, które są jednocześnie odpowiednie dla kilku drobnoustrojów. Podano definicję próbki do badań, definicję zawiesiny wyjściowej (rozcieńczenia początkowego) i definicję dalszego rozcieńczenia dziesięciokrotnego, zasadę metody, stosowane rozcieńczalniki i aparaturę, sposób przygotowania próbek do badań oraz ogólny i specjalny sposób postępowania

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6887-2:2005 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 2: Specyficzne zasady przygotowania mięsa i przetworów mięsnych
Data publikacji 11-01-2005
Data wycofania 15-05-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6887-2:2003 [IDT], ISO 6887-2:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6887-2:2004 - wersja angielska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6887-2:2017-05 - wersja francuska, PN-EN ISO 6887-2:2017-05 - wersja angielska