PN-EN 10216-1:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10216-1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej

Zakres

Podano warunki techniczne dostawy dla dwóch jakości rur bez szwu o przekroju okrągłym wykonanych ze stali niestopowej jakościowej z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej. Określono wymagania, badania, pobieranie próbek oraz metody badań. Podano niezbędne informacje dotyczące zamawiania oraz wymagania dodatkowe z których może skorzystać zamawiający

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 10216-1:2004 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej
Data publikacji 30-07-2004
Data wycofania 25-02-2014
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10216-1:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10216-1:2002 - wersja angielska
ICS 23.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 10216-1:2014-02 - wersja polska, PN-EN 10216-1:2014-02 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 10216-1:2004/A1:2004P