PN-EN 10216-1:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy dwu jakości TR1 i TR2 rur bez szwu o przekroju okrągłym, wykonane ze stali niestopowej jakościowej, z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej. UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 97/23/WE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 97/23/WE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe są spełnione przez projektanta lub wytwórcę urządzeń ciśnieniowych, biorąc również pod uwagę kolejne procesy wytwarzania, które mogą mieć wpływ na własności materiałów podstawowych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10216-1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej
Data publikacji 25-02-2014
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10216-1:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10216-1:2004 - wersja polska, PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 - wersja polska
ICS 77.140.75, 23.040.10