PN-EN 71-5:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 5: Zabawki chemiczne (zestawy) nie przeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań substancji i materiałów stosowanych w zabawkach chemicznych (zestawach) innych niż zestawy do doświadczeń. Substancjami i mieszaninami tymi są:
- takie, które zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z prawodawstwem UE odnoszącym się do niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych mieszanin [5];
- substancje i mieszaniny, które w nadmiernych ilościach mogą powodować szkodliwe skutki dla zdrowia dzieci, które je stosują, a które to substancje nie zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne w wyżej wymienionym prawodawstwie; oraz
- wszelkie inne substancje chemiczne i mieszaniny, które są dostarczone wraz z zabawką chemiczną.
UWAGA Terminy „substancja" i „mieszanina" zdefiniowane są w „Rozporządzeniu REACH" nr 1907/2006 (WE) i Rozporządzeniu CLP nr 1272/2008 (WE).
Dodatkowo określono wymagania dotyczące oznakowania, ostrzeżeń, zasad bezpieczeństwa, listy składników, instrukcji użytkowania i informacje dotyczące pierwszej pomocy.
Niniejsza Część EN 71 dotyczy:
- zestawów do wykonywania odlewów z gipsu;
- zestawów modeliny z uplastycznionego PVC do utwardzania piecowego;
- zestawów granulek polistyrenowych;
- zestawów do odciskania;
- klejów, farb, lakierów, pokostów, rozcieńczalników i substancji czyszczących (rozpuszczalników), dostarczanych lub zalecanych w zestawach do modelowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 71-5:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo zabawek -- Część 5: Zabawki chemiczne (zestawy) nie przeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych
Data publikacji 22-12-2015
Liczba stron 82
Grupa cenowa X
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 71-5:2015 [IDT]
Dyrektywa 2009/48/EC
Zastępuje PN-EN 71-5:2013-09 - wersja angielska
ICS 97.200.50