PN-EN 71-5:2013-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 71-5:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 5: Zabawki chemiczne (zestawy) nie przeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania i metody badań substancji i materiałów stosowanych w zabawkach chemicznych (zestawach) innych niż zestawy do doświadczeń. Substancjami i mieszaninami tymi są:
- takie, które zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z prawodawstwem KE odnoszącym się do niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych mieszanin [5];
- substancje i mieszaniny, które w nadmiernych ilościach mogą powodować szkodliwe skutki dla zdrowia dzieci, które je stosują, a które to substancje nie zostały zaklasyfikowane jako niebezpieczne w wyżej wymienionym prawodawstwie; oraz
- wszelkie inne substancje chemiczne i mieszaniny, które są dostarczone wraz z zabawką chemiczną.
UWAGA Terminy "substancja" i "mieszanina" zdefiniowane są w "Rozporządzeniu REACH" nr 1907/2006 (WE) i Rozporządzeniu CLP nr 1272/2008 (WE).
Dodatkowo określono wymagania dotyczące oznakowania, ostrzeżeń, zasad bezpieczeństwa, listy składników, instrukcji użytkowania i informacje dotyczące pierwszej pomocy.
Niniejsza część EN 71 dotyczy:
- zestawów do wykonywania odlewów z gipsu;
- materiałów ceramicznych i szkliwa do emaliowania dostarczanych w miniaturowych zestawach warsztatowych;
- zestawów modeliny z uplastycznionego PVC do utwardzania piecowego;
- zestawów z tworzyw sztucznych do wykonywania odlewów;
- zestawów do odciskania;
- klejów, farb, lakierów, pokostów, rozcieńczalników i substancji czyszczących (rozpuszczalników), dostarczanych lub zalecanych w zestawach do modelowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 71-5:2013-09 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo zabawek -- Część 5: Zabawki chemiczne (zestawy) nie przeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych
Data publikacji 03-09-2013
Data wycofania 22-12-2015
Liczba stron 94
Grupa cenowa X
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza EN 71-5:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 71-5:1998 - wersja polska, PN-EN 71-5:1998/A1:2007 - wersja polska, PN-EN 71-5:1998/A2:2010 - wersja polska
ICS 97.200.50
Zastąpiona przez PN-EN 71-5:2015-12 - wersja angielska