PN-EN ISO 14238:2014-04 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Jakość gleby -- Metody biologiczne -- Oznaczanie mineralizacji azotu i nitryfikacji w glebach oraz wpływu substancji chemicznych na te procesy

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano laboratoryjne metody pomiaru mineralizacji i nitryfikacji azotu przez mikroflorę glebową.
Do badań o charakterze podstawowym lub doradczym podano ogólny zarys metod oceny stopnia i zakresu mineralizacji N w glebie lub w glebach o znanej i nieznanej jakości.
Do badania potencjalnej toksyczności substancji chemicznych dla mineralizacji N w glebach podano prostą metodę, która umożliwia oszacowanie oddziaływania pojedynczej substancji chemicznej i stanowi podstawę do porównywania toksyczności różnych substancji chemicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14238:2014-04 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Metody biologiczne -- Oznaczanie mineralizacji azotu i nitryfikacji w glebach oraz wpływu substancji chemicznych na te procesy
Data publikacji 08-04-2014
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 14238:2013 [IDT], ISO 14238:2012 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 14238:2000 - wersja polska
ICS 13.080.10, 13.080.30