PN-ISO 10390:1997 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie pH

Zakres

Podano instrumentalną metodę rutynowego oznaczania pH z użyciem szklanej elektrody w 1:5 (V/V) zawiesinie gleby w wodzie (pH-H2O) lub roztworze chlorku potasu o stężeniu c(KCL)=1 mol/l(pH-KCl) lub roztworze chlorku wapnia o stężeniu c(CaCl2)=0,01 mol/l (pH-CaCl2). Można ją stosować do wszystkich typów powietrznie suchych próbek gleby, na przykład przygotowanych zgodnie z normą PrPN-ISO 11464

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 10390:1997 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie pH
Data publikacji 11-12-1997
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 10390:1994 [EQV]
ICS 13.080.10