PN-ISO 11464:1999 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Jakość gleby -- Wstępne przygotowanie próbek do badań fizyczno-chemicznych

Zakres

Podano wstępne przygotowania wymagane w odniesieniu do próbek gleby, które mają zostać poddane badaniom fizyczno-chemicznym oraz opisano następujące pięć typów wstępnego przygotowania próbek: suszenie, kruszenie, przesiewanie, dzielenie i mielenie. Opisane tutaj sposoby wstępnego przygotowania próbek, nie mogą być stosowane w sytuacjach, w których ich zastosowanie może wpłynąć na wyniki przeprowadzanych badań

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 11464:1999P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11464:1999 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Wstępne przygotowanie próbek do badań fizyczno-chemicznych
Data publikacji 04-06-1999
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 11464:1994 [IDT]
ICS 13.080.05