PN-ISO 11465:1999 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości suchej masy gleby i wody w glebie w przeliczeniu na suchą masę gleby -- Metoda wagowa

Zakres

Opisana metoda może być stosowana do badania próbek wszystkich rodzajów gleb. Podano różne procedury postępowania z powietrznie suchymi próbkami gleb, np. próbkami przygotowanymi wstępnie według metody podanej w normie PN-ISO 11464:1999 oraz z próbkami o wilgotności polowej (aktualnej). Zasada metody polega na suszeniu próbek gleby do stałej masy w temperaturze 105 stopni C oraz obliczaniu suchej masy i zawartości wody w przeliczeniu na suchą masę z różnicy masy próbki przed i po suszeniu. Oznaczanie objętościowej zawartości wody w glebie wykonuje się według normy ISO 11461

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11465:1999 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości suchej masy gleby i wody w glebie w przeliczeniu na suchą masę gleby -- Metoda wagowa
Data publikacji 24-08-1999
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 11465:1993 [IDT], ISO 11465:1993/Cor 1:1994 [IDT]
ICS 13.080.40