PN-ISO 14235:2003 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węgla organicznego przez utlenianie dwuchromianem(VI) w środowisku kwasu siarkowego(VI)

Zakres

Podano metodę oznaczania węgla organicznego przez utlenianie dwuchromianem potasu w środowisku kwasu siarkowego (VI). Ma ona zastosowanie do wszystkich powietrznie suchych próbek gleb, z wyjątkiem gleb zawierających mineralne związki redukujące

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 14235:2003 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węgla organicznego przez utlenianie dwuchromianem(VI) w środowisku kwasu siarkowego(VI)
Data publikacji 19-05-2003
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 14235:1998 [IDT]
ICS 13.080.10