PN-ISO 10694:2002 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węgla organicznego i całkowitej zawartości węgla po suchym spalaniu (analiza elementarna)

Zakres

Podano metodę oznaczania całkowitej zawartości węgla w glebie po suchym spalaniu. Zawartość węgla organicznego oblicza się z całkowitej zawartości węgla po wprowadzeniu poprawki na węglany obecne w próbce. Jeżeli wcześniej węglany zostały usunięte, wówczas zawartość węgla organicznego mierzy się bezpośrednio. Metoda ma zastosowanie do wszystkich typów powietrznie suchych próbek gleby

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 10694:2002 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie zawartości węgla organicznego i całkowitej zawartości węgla po suchym spalaniu (analiza elementarna)
Data publikacji 28-01-2002
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza ISO 10694:1995 [IDT]
ICS 13.080.10