PN-EN ISO 3167:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Tworzywa sztuczne -- Uniwersalne kształtki do badań

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania dotyczące uniwersalnych kształtek do badań z tworzyw sztucznych przeznaczonych do przetwórstwa metodą wtryskiwania lub metodą bezpośredniego prasowania.

Kształtki typu A i B są kształtkami do badania właściwości przy rozciąganiu, z których, poprzez prostą obróbkę mechaniczną, można otrzymać kształtki do szeregu innych badań (patrz Załącznik A). Omawiane kształtki do badań właściwości przy rozciąganiu, ze względu na szeroki zakres ich zastosowania, są określone w niniejszej Normie Międzynarodowej jako uniwersalne kształtki do badań.
Podstawową zaletą uniwersalnej kształtki do badań jest to, że przy zastosowaniu podstawowych, porównywalnych wyprasek umożliwia ona przeprowadzenie wszystkich badań wymienionych w Załączniku A. W konsekwencji mierzone właściwości są spójne, ponieważ wszystkie właściwości oznacza się na kształtkach w tym samym stanie. Inaczej mówiąc, można oczekiwać, że przypadkowe różnice warunków formowania nie spowodują istotnych różnic w wynikach badań danego zestawu kształtek. Z drugiej strony, w razie potrzeby można bez trudu ustalić wpływ warunków formowania i/lub różnych stanów kształtek na wszystkie mierzone właściwości.

W celach kontroli jakości uniwersalna kształtka do badań może służyć jako dogodne źródło otrzymania innych kształtek trudno dostępnych. Dodatkową korzyścią jest to, że potrzebna jest tylko jedna forma.

Stosowanie uniwersalnych kształtek do badań należy uzgodnić między zainteresowanymi stronami, ponieważ mogą występować znaczne różnice właściwości uniwersalnych kształtek do badań i kształtek określonych w odpowiednich metodach badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3167:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Uniwersalne kształtki do badań
Data publikacji 23-09-2014
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 3167:2014 [IDT], ISO 3167:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3167:2005 - wersja polska
ICS 83.080.01