PN-EN ISO 11358-1:2014-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11358-1:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Tworzywa sztuczne -- Termograwimetria (TG) polimerów -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

W niniejszej części ISO 11358 podano ogólne warunki analizy polimerów w postaci ciekłej i stałej metodą analizy termograwimeterycznej. Tworzywa stałe mogą być w postaci granulek, ziaren lub proszków. Tą metodą można także analizować wyroby gotowe, po zmniejszeniu ich wymiarów do odpowiedniego wymiaru próbki do badań.
Grawimetrię można stosować do oznaczania temperatury i szybkości rozkładu polimerów oraz do pomiaru, w tym samym czasie, zawartości substancji lotnych, dodatków i/lub napełniaczy.
Pomiary termograwimetryczne można wykonywać w trybie dynamicznym (zmiana masy w funkcji temperatury lub czasu w zaprogramowanych warunkach) lub w trybie izotermicznym (zmiana masy w funkcji czasu w stałej temperaturze).
Pomiary termograwimetryczne można prowadzić w różnych atmosferach badawczych, np. w celu odróżnienia rozkładu w atmosferze obojętnej od degradacji w wyniku utleniania.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11358-1:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Termograwimetria (TG) polimerów -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 22-09-2014
Data wycofania 22-09-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 11358-1:2014 [IDT], ISO 11358-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11358:2004 - wersja polska
ICS 83.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11358-1:2022-09 - wersja angielska