PN-EN ISO 11358-1:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Tworzywa sztuczne -- Termograwimetria (TG) polimerów -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie podano ogólne warunki analizy polimerów metodą analizy termograwimeterycznej. Ma zastosowanie do cieczy lub ciał stałych. Tworzywa stałe mogą być w postaci peletów, granul, lub proszku. Tą metodą można także analizować wyroby gotowe, po zmniejszeniu ich wymiarów do odpowiedniego wymiaru próbki do badań.
Niniejszy dokument ustanawia metody badania skutków fizycznych i reakcji chemicznych, które są związane ze zmianami masy.
Niniejszy dokument można stosować do oznaczania temperatur(y) i szybkości rozkładu polimerów oraz do pomiaru, w tym samym czasie, zawartości substancji lotnych, dodatków i/lub napełniaczy.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do pomiarów termograwimetrycznych wykonywanych w trybie dynamicznym (zmiana masy w funkcji temperatury lub czasu w zaprogramowanych warunkach) lub w trybie izotermicznym (zmiana masy w funkcji czasu w stałej temperaturze).
Niniejszy dokument ma zastosowanie do pomiarów termograwimetrycznych w różnych atmosferach badawczych, np. w celu odróżnienia rozkładu w atmosferze obojętnej od degradacji w wyniku utleniania.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11358-1:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Termograwimetria (TG) polimerów -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 22-09-2022
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 11358-1:2022 [IDT], ISO 11358-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11358-1:2014-09 - wersja angielska
ICS 83.080.01