PN-ISO 11277:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Jakość gleby -- Oznaczanie składu granulometrycznego w mineralnym materiale glebowym -- Metoda sitowa i sedymentacyjna

Zakres

Podano sposoby oznaczania składu granulometrycznego gleby metodą sitową i sedymentacyjną. Opisano następujące aspekty oznaczania uziarnienia gleby: zasady metod, stosowaną aparaturę, procedurę pobierania, wstępnego przygotowania, dyspergowania oraz obliczania wyników. W załączniku A podano sposób oznaczania składu granulometrycznego bez suszenia próbki przed analizą, a w załączniku normatywnym B sposób oznaczania składu granulometrycznego metodą areometryczną

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11277:2005 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Oznaczanie składu granulometrycznego w mineralnym materiale glebowym -- Metoda sitowa i sedymentacyjna
Data publikacji 05-05-2005
Data wycofania 28-11-2022
Liczba stron 45
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 192, Ogólnych i Fizyki Gleby
Wprowadza ISO 11277:1998 [IDT], ISO 11277:1998/Cor 1:2002 [IDT]
ICS 13.080.20