PN-EN ISO 14688-2:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania

Zakres

Podano, razem z ISO 14688-1, zasady określania i klasyfikowania gruntów do celów inżynierskich, będące podstawą ustalania charakterystyk materiałowych większości powszechnie występujących gruntów. Podane charakterystyki mogą się różnić dla poszczególnych projektów (określonych obiektów) czy materiałów, stąd przydatne mogą być szczegółowe podziały, klasyfikacje i określenia. Podane zasady pozwalają łączyć grunty w grupy o podobnym składzie i właściwościach geotechnicznych, z uwzględnieniem ich przydatności do geotechnicznych potrzeb inżynierskich takich jak: fundamentowanie, ulepszanie gruntów, drogi, nasypy, zapory i systemy drenażowe

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012P
View FilePN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1:2010P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14688-2:2006 - wersja polska
Tytuł Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania
Data publikacji 21-06-2006
Data wycofania 18-05-2018
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 14688-2:2004 [IDT], ISO 14688-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14688-2:2005 - wersja angielska
ICS 93.020
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - wersja angielska, PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012P, PN-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014-02E, PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1:2010P