PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podstawowe zasady klasyfikowania gruntów, będące podstawą ustalania charakterystyk materiałowych większości powszechnie występujących gruntów dla celów inżynierskich. Czyta się go łącznie z ISO 14688-1, w którym ustalono zasady oznaczania i opisu gruntów. Podane charakterystyki mogą się różnić dla poszczególnych obiektów czy materiałów, stąd mogą być przydatne szczegółowe podziały, klasyfikacje i określenia. W związku z różnicami w lokalnych warunkach geologicznych stosuje się praktyki mające na celu ulepszenie wybranych kryteriów klasyfikacyjnych.
Zasady klasyfikacji przedstawione w niniejszym dokumencie umożliwiają przeprowadzenie klasyfikacji gruntów w grupy o podobnej charakterystyce oraz właściwościach geotechnicznych na podstawie wyników badań terenowych oraz laboratoryjnych pod kątem ich przydatności dla zastosowań inżynieryjnych.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do gruntów naturalnych w stanie in situ lub przetworzonych antropogenicznie oraz materiałów syntetycznych. Bardziej szczegółową klasyfikację dla wykorzystania w robotach ziemnych podano w EN 16907-2.
UWAGA 1 Oznaczanie i opis skał przedstawiono w ISO 14689. Oznaczanie i opis materiałów przejściowych pomiędzy gruntami a skałami przeprowadza się za pomocą procedur zawartych odpowiednio w ISO 14688-1, niniejszym dokumencie oraz ISO 14689.
UWAGA 2 Oznaczanie oraz klasyfikację gruntów dla celów gleboznawczych, jak również w ramach pomiarów dla potrzeb ochrony gruntów i remediacji terenów zanieczyszczonych, przedstawiono w ISO 25177.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14688-2:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania
Data publikacji 18-05-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 14688-2:2018 [IDT], ISO 14688-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14688-2:2006 - wersja polska, PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 - wersja polska, PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1:2010 - wersja polska, PN-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014-02 - wersja angielska
ICS 13.080.05, 93.020