PN-EN ISO 14689:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie, opis i klasyfikowanie skał

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zasady oznaczania i opisu skał oraz masywu skalnego na podstawie mineralogii, genezy, struktury, wielkości ziaren, nieciągłości oraz innych parametrów. Przedstawiono także zasady opisu innych charakterystyk oraz ich przeznaczenia.
Niniejszy dokument stosuje się do opisu skał w ramach geotechniki oraz geologii inżynierskiej w ramach szeroko rozumianej inżynierii lądowej. Opisu dokonuje się na rdzeniach i innych próbkach materiału skalnego oraz na masywach skalnych.
Systemy klasyfikacji skał wykorzystujące jeden lub więcej parametrów opisowych celem wskazania możliwego zachowania się masywów skalnych znajdują się poza zakresem niniejszego dokumentu (patrz Bibliografia).
UWAGA Oznaczanie oraz klasyfikacja gruntów dla potrzeb inżynierskich ujęto w ISO 14688-1 oraz ISO 14688-2. Oznaczanie i opis materiałów przejściowych pomiędzy gruntami a skałami przeprowadza się za pomocą procedur zawartych odpowiednio w ISO 14688-1, ISO 14688-2 oraz w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14689:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie, opis i klasyfikowanie skał
Data publikacji 18-05-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 254, Geotechniki
Wprowadza EN ISO 14689:2018 [IDT], ISO 14689:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14689-1:2006 - wersja polska
ICS 93.020